"Przedszkole na Medal"

Zapraszamy chętnych rodziców do głosowania na nasze przedszkole nominowane do organizowanego przez Dziennik Łódzki i Ekspres Ilustrowany konkursu

"Przedszkole na Medal"

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. P.O.W. 14 Wieluń

sms pod nr 72355 o treści P.M.429

 

Nauczyciele zgłoszeni do plebiscytu  "Nauczyciel Przedszkola Roku"

Magdalena Graczyk sms pod nr 72355 o treści P.W.633

Joanna Jędrzejczak sms pod nr 72355 o tresci P.W 625

Maria Mikołajczyk sms pod nr 72355 o tresci P.W 813

Aneta Panek sms pod nr 72355 o tresci P.W 627

 

Zachęcamy do głosowania! Głosowanie będzie trwało do środy 13 czerwca do godziny 22.00.

Koszt jednego sms 2.46 z VAT szczegóły konkursu na stronie:

www.dzienniklodzki.pl/przedszkolenamedal www.ekspresilustrowany.pl/przedszkolenamedal

                                                 Dziękujemy:)

 

 

Przedszkole nr 2 w Wieluniu przy ulicy Krakowskie Przedmieście powstało w 1949 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w tymże roku rozpoczęło działalność pod nazwą:

 

 

                                 Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Od października 2006 roku przedszkole zostało przeniesione na ul. P.O.W. 14

         .

Od 2002 roku placówką kieruje pani dyrektor Ewa Adamska, którą wspiera z – ca pani Jolanta Tobis.

W chwili obecnej przedszkole liczy 15 oddziałów w tym 2 oddziały żłobkowe, ogółem do przedszkola uczęszcza 360 dzieci

Przedszkole zatrudnia 28 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.