Dyżur wakacyjny:

                                          

         DYŻUR WAKACYJNY 1

Umowa przedszkole 2 posiłki

Umowa przedszkole 3 posiłki

Umowa żłobek 2 posiłki

Umowa żłobek 3 posiłki

Zgoda na pomiar temperatury

 

 

Dokumenty dla rodziców deklarujących przyprowadzenie dziecka do przedszkola od 25 maja:

Informacja dla rodziców

Deklaracja chęci skorzystania z usług przedszkola

Zarządzenie procedura bezpieczeństwa

Oświadczenie dzieci i opiekun zdrowy

Oświadczenie kwarantanna

Zgoda na pomiar temperatury dziecka

 

 

 

Uwaga Rodzice dzieci 6-letnich 

Oryginał dokumentu:

" Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej"

do odbioru w sekretariacie Przedszkola w godzinach 9.00-14.00,

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 609303107

 

 
 
Drodzy Rodzice!!!!
 

INFORMACJE O PRACY W BIEŻĄCYM TYGODNIU

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE

„ZDALNE NAUCZANIE „

ZDJĘCIA DOTYCZĄCE PRACY DZIECI W DOMU

PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚCI”

 

 

Przedszkole nr 2 w Wieluniu przy ulicy Krakowskie Przedmieście powstało w 1949 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w tymże roku rozpoczęło działalność pod nazwą:

 

 

                                 Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Od października 2006 roku przedszkole zostało przeniesione na ul. P.O.W. 14

         .

Od 2002 roku placówką kieruje pani dyrektor Ewa Adamska, którą wspiera z – ca pani Jolanta Tobis.

W chwili obecnej przedszkole liczy 15 oddziałów w tym 2 oddziały żłobkowe, ogółem do przedszkola uczęszcza 365 dzieci, z czego 322 to dzieci przedszkolne a 43 dzieci żłobkowe.

Przedszkole zatrudnia 29 nauczycieli i 29 pracowników obsługi.