Uwaga Rodzice!
 
O terminie podpisywania umów z rodzicami
 
dzieci przyjętych do przedszkola
 
 na nowy rok szkolny 2020/2021 powiadomimy. 
 
 
 
Drodzy Rodzice!!!!
 

INFORMACJA O PRACY W BIEŻĄCYM TYGODNIU

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE

ZDALNE NAUCZANIE 

UWAGA RODZICE!

 

Zawieszenie zajęć

w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych

na obszarze całego kraju

 

Rodzicu,

 • * ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia
 • zostaną zawieszone
 • * od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br.
 • będą prowadzone jeszcze działania opiekuńcze
 • * od poniedziałku, 16 marca br. Wychowankowie i uczniowie
 • nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
 • * zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
 • Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • * jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • * przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem,
 • podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • * rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
 • w których przebywasz;
 • * śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej
 • w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

Przedszkole nr 2 w Wieluniu przy ulicy Krakowskie Przedmieście powstało w 1949 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w tymże roku rozpoczęło działalność pod nazwą:

 

 

                                 Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Od października 2006 roku przedszkole zostało przeniesione na ul. P.O.W. 14

         .

Od 2002 roku placówką kieruje pani dyrektor Ewa Adamska, którą wspiera z – ca pani Jolanta Tobis.

W chwili obecnej przedszkole liczy 15 oddziałów w tym 2 oddziały żłobkowe, ogółem do przedszkola uczęszcza 365 dzieci, z czego 322 to dzieci przedszkolne a 43 dzieci żłobkowe.

Przedszkole zatrudnia 29 nauczycieli i 29 pracowników obsługi.