Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywał się

od  26 lutego - 16 marca 2018 r. drogą elektroniczną.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE - REKRUTACJA.

System będzie uruchomiony

od godz 9.00  26 lutego 2018 r. do godz 15.00  16 marca 2018 r.

 

Adres strony, na której można pobrać wniosek:

http://przedszkola-wielun.nabory.pl

http://oswiata.wielun.pl 

 

Do wniosku prosimy dostarczyć zaświadczenia potwierdzające spełnianie zaznaczonych kryteriów.

 

 UWAGA RODZICE !!

Przedszkole nr 2 ma siedzibę w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2.

Teren ten obejmuje ulice i osiedla:

18 Stycznia (od ul.Popiełuszki), Oleńki Bilewiczówny, Głęboka, Stanisławy Grabowskiej, Andrzeja Kmicica, Aleja Tadeusza Kościuszki, Króla Jana Kazimierza, Księdza Augustyna Kordeckiego, Krótka, Ludowa, Jana Matejki, Nadodrzańska, Ogrodowa,osiedle Stare Sady, osiedle Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Polskiej Organizacji Wojskowej, Robotnicza, Sadowa, Jana Skrzetuskiego, Jana III Sobieskiego, Stodolniana, Stanisława Staszica, Jeremiego Wiśniowieckiego, Michała Wołodyjowskiego, Wspólna, Zacisze, Jana Onufrego Zagłoby,Zbyszka z Bogdańca.

 

 

Przedszkole nr 2 w Wieluniu przy ulicy Krakowskie Przedmieście powstało w 1949 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w tymże roku rozpoczęło działalność pod nazwą:

                                 Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Od października 2006 roku przedszkole zostało przeniesione na ul. P.O.W. 14

         .

Od 2002 roku placówką kieruje pani dyrektor Ewa Adamska, którą wspiera z – ca pani Jolanta Tobis.

W chwili obecnej przedszkole liczy 15 oddziałów w tym 2 oddziały żłobkowe, ogółem do przedszkola uczęszcza 360 dzieci

Przedszkole zatrudnia 28 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.