Dni otwarte do przedszkola odbędą się 6 marca 2018 r.

w godzinach 15.00 - 17.00.

Zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat.

 

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywał się

od  26 lutego - 16 marca 2018 r. drogą elektroniczną.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE - REKRUTACJA.

System będzie uruchomiony

od godz 9.00  26 lutego 2018 r. do godz 15.00  16 marca 2018 r.

 

Adres strony, na której można pobrać wniosek:

http://przedszkola-wielun.nabory.pl

http://oswiata.wielun.pl

 

 

Przedszkole nr 2 w Wieluniu przy ulicy Krakowskie Przedmieście powstało w 1949 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w tymże roku rozpoczęło działalność pod nazwą:

                                 Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Od października 2006 roku przedszkole zostało przeniesione na ul. P.O.W. 14

         .

Od 2002 roku placówką kieruje pani dyrektor Ewa Adamska, którą wspiera z – ca pani Jolanta Tobis.

W chwili obecnej przedszkole liczy 15 oddziałów w tym 2 oddziały żłobkowe, ogółem do przedszkola uczęszcza 360 dzieci

Przedszkole zatrudnia 28 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.