Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Agnieszka Janik- przewodniczący,

Marta Prozner- wiceprzewodniczący,

Anna Żółtaszek- sekretarz,

Anna Witkowska- skarbnik.

Komisja rewizyjna Rady Rodziców w składzie:

Monika Kołodziej- przewodniczący Komisji,

Monika Kucharczyk- członek Komisji,

Agnieszka Morka- członek Komisji.

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł:

W przypadku rodzeństw:  -pierwsze dziecko 50 zł

                                      -drugie dziecko 25zł

                                      -trzecie dziecko zwolnione z opłaty.

Należności można regulować u skarbników klasowych, którzy przeleją zbiorowo na konto.