Oddziały

W roku szkolnym 2017/2018przedszkole posiada 13 oddziałów w tym:

 -3 grupy 6-latków

 -1 grupa 5-6 latków

    -3 grupa 5-latków

-1 grupa 4-5 latków

    -2 grupy 4-latków 

-3 grupy 3-latków

ogółem  edukacją przedszkolną objętych jest 321 dzieci

Kadra

Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

która nieustannie bogaci swoje wiadomości i umiejętności. Przedszkole zatrudnia 26 nauczycieli oraz katechetkę, psychologa oraz 29 pracowników obsługi.  Wykształcenie obecnej kadry pedagogicznej przedstawia się następująco:

- Wyższe magisterskie – 28 nauczycieli;

Biorąc pod uwagę stopień awansu zawodowego w placówce pracuje:                    

  - 18 nauczycieli dyplomowanych,

- 1 mianowanych,  

 - 7 kontraktowych,

                                                            -2 stażystów

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

   •  Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej- M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A MAC EDUKACJA

   • „Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną"- program profilaktyki zdrowotnej

   • Program zajęć logopedycznych - K. Krzęć

   • Let’ s play english – J. Jędrzejczak

   • W radości dzieci Bożych – program do nauczania religii dla przedszkolaka E.Osewska, J.Stala

   • Akademia Aquafresh – program edukacji zdrowotnej

   • Czyste powietrze wokół nas – program edukacyjny antynikotynowy

   • Program profilaktyki i przemocy wobec dzieci "Chrońmy Dzieci"

 

                                                   Zajęcia dodatkowe:

 •  -rytmika
 •                 -język angielski   
 •     -logopedia
 •                         -terapia pedagogiczna 
 •  - religia
 •     -teatrzyki