Oddziały żłobkowe otwarte są od 6.30-16.30 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Oddziały

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole posiada 2 oddziały żłobkowe, w których znajdują się dzieci, które nie ukończyły 3-go roku życia.

Kadra

Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.