Wyżywienie w roku szkolnym 2018/2019 dostarcza firma AGROPAK, która dostosowuje wymagania dotyczące zdrowego żywienia dzieci.

 

Stawka żywieniowa dzienna za 3 posiłki - 11,35 zł

za dwa posiłki 10,12 zł 

Uwaga

Rodzice, którzy  w terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca  nie uregulowali płatności za pobyt dziecka w przedszkolu zobowiązani są  do natychmiastowego uiszczenia należnej kwoty i niezwłocznego okazania się dowodem wpłaty w sekretariacie przedszkola.Płatność z góry za każdy miesiąc.

Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z §7 pkt.1 Umowy zawartej pomiędzy rodzicami a przedszkolem.

  

nr konta: 28 8980 0009 2023 0069 4342 0037 

esBank

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wieluniu
pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń