Oddziały 

W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole posiada 3 oddziały żłobkowe

ogółem  edukacją przedszkolną objętych jest 66 dzieci

Kadra

Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w której skład wchodzą pedagodzy oraz 1 pielęgniarka.