Oddziały żłobkowe funkcjonują na terenie naszego przedszkola od września 2012 roku. Obecnie otwarte są 2 oddziały, w których opiekę nad  dziećmi sprawują nauczyciele. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 24 tydzień życia. Godziny otwarcia żłobka pokrywają się z godzinami otwarcia przedszkola 6.30-16.30.

 

Opiekę nad dziećmi sprawują:

mgr Błaszczyk Klaudia

mgr Jędrysiak Marta

mgr Iwona Krężel

mgr Panek Aneta

mgr Półtorak – Dziuba Marta

mgr Styczyńska – Podeszwa Monika

mgr Kubielska Agnieszka