Oddziały żłobkowe funkcjonują na terenie naszego przedszkola od września 2012 roku. Obecnie otwarte są 2 oddziały, w których opiekę nad  dziećmi sprawują nauczyciele. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 24 tydzień życia. Godziny otwarcia żłobka pokrywają się z godzinami otwarcia przedszkola 6.30-16.30.

 

Opiekę nad dziećmi sprawują:

mgr Jędrysiak Marta

mgr Klimaszewska Marta

mgr Kubielska Agnieszka

mgr Krężel Iwona 

mgr Panek Aneta

mgr Półtorak – Dziuba Marta

Wiśniewska Klaudia