Rytmika

Są to zajęcia ruchowo-rytmiczne przy muzyce i  z  wykorzystaniem różnych instrumentów, co ma istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. W trakcie zajęć - poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia ruchowe - przedszkolaki poznają podstawowe  pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Dzieci uczą się gry na instrumentach muzycznych, najczęściej perkusyjnych. Poznanie podstawowych funkcji różnych instrumentów muzycznych  jest połączone z wypracowaniem umiejętności gry zespołowej.Na terenie naszego przedszkola grupy 4, 5 i 6- latków mają możliwość uczestniczyć w zajęciach rytmicznych, które odbywają się 1x w tygodniu. Prowadzącą jest pani Anna Nowiska.

Język obcy

    W roku szkolnym 2019/2020 językiem obcym, z którym osłuchują się dzieci jest język angielski. Zajęciami objęte są wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. W odgrywanych scenkach dziecko przyswaja sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych mu w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić o coś i dziękować, nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu. Wszystkich tych umiejętności nabywa poprzez zabawy i gry, w których nie ma przegranych, za to jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia. Zajęcia odbywają się każdego dnia po 30min. Prowadzącą w grupach 3-latków jest pani Aleksandra Posmyk, w pozostałych grupach 4 oraz 5 i 6-latów pani Joanna Jędrzejczak pracujące na programie autorskim 'Let's play English'.

Religia

Zajęcia prowadzone są 2x w tygodniu po 30min. Uczestniczą w nich grupy 4-5, 5 i 6-latków. Zajęcia prowadzi katechetka Barbara Kośna.

Teatrzyki

Przedszkole od wielu lat współpracuje z Teatrami gościnnie występującymi w naszej placówce. Spotkania ze sztuką służą kształtowaniu wrażliwości estetycznej, stanowią źródło silnych przeżyć, rozwijają wyobraźnię dziecka, poszerzają zdolności percepcyjne, uwrażliwiają na piękno, inspirują do samodzielnych działań twórczych. Repertuar proponowany zawsze dostosowany jest do małego odbiorcy.